Palanga, Lithuania
balticseaparadise@gmail.com
Stovyklavietė

Poilsis

Visiems gamtos mylėtojams

SURF FARM stovyklavietė

Turistai ieškantys pop pramogų ir vakarėlių iki ryto dažniausiai renkasi Palangos kurorto miesto zoną. Pagrindinis Lietuvos kurortas sparčiai plečiasi, todėl atsiranda alternatyvių vietų gamtos mylėtojams, norintiems pabėgti nuo miesto šurmulio ir pasimėgauti kitokiu turizmu, bei ekologiškomis pramogomis. Norime, kad keliautojai pamatytų visai kitą miesto veidą. Pasižymėti pliusiukų ar varnelių prie įžymių „must - see“ objektų tampa nebemadinga, turistai nori pažinti vietovę per patirtis ir žmonių gyvenimo būdą. Lėtasis turizmas (Slow Tourism) būtent tai ir siūlo. Lėtas turizmas visų pirma yra proto būsena, gyvenimo filosofija. Lėtas keliautojas turi specifinį gyvenimo būdą keliaujant. Tai išskiria jį ar ją iš reguliaraus turisto.
Greitis sunaikina ryšį tarp žmogaus ir gamtos, o lėtesnis keliavimas leidžia tą ryšį išlaikyti.

SURF FARM stovyklavietė įsikūrusi Būtingėje, adresu Būtingės g. 18A, Palanga. Senojoje Kuršių gyvenvietėje, strategiškai labai patogioje vietoje - vos 15km nuo Palangos centro, 9km nuo Palangos tarptautinio oro uosto, 3km iki Latvijos sienos (14km iki Papės Nacionalinio parko ) tik 2,5km iki Baltijos jūros, 1,5km atstumu nuo stovyklavietės teka Šventosios upė ir vis tebeteka tais pačiais slėniais, tebėra tokia pat įnoringa bei paslaptinga kaip senovėje ir kai kam tebėra šventa. Keliautojams stovyklavietės vieta itin palanki, nes iki Klaipėdos centrinio terminalo (tarptautinė perkėla) yra tik 55km, o iki Liepoja Port (Latvijos tarpatutinė perkėla) 59km.

Kemperių, namelių ant ratų ir palapinių mylėtojams siūlome poilsį gamtos apsuptyje, laisvalaikį su vandens pramogomis, kultūra ir istorija. Kelionės po natūralią, mažai paliestą gamtą. Žygiai, turai ir kitas eko sportas, kurį galėsite pasirinkti vietoje įsikūrusiame SEA PARADISE SURF SPORTO CENTRE, kuris yra akredituotas VDWS tarptautinėje vandens sporto instruktorių ir mokyklų asociacijoje. Čia galite įsigyti dovanų kuponus, bei užsisakyti mūsų siūlomas – aktyvias, kvalifikuotas bei ekologiškas pramogas, kurios yra vykdomos visus metus: kaitavimas su kalnų riedlente, longboarding pamokos, vaikų dienos stovyklos. Vasarą galite išbandyti banglenčių užsiėmimus, irklenčių turus, kaitavimą, wing surfer su kalnų riedlente, wing surfer vandenyje, čiuožimą slydlentėmis, bodyboarding ir daugelį kitų ekologiškų nuotykių gryname ore.

Norintys prisiliesti prie Švento Jokūbo kelio turite puikią galimybę tai padaryti Lietuvoje ir visai nebūtina trenktis į pasaulio kraštą ‒ kartais geri dalykai būna visai šalia.Todėl metas leistis į vieną iš keturių tarptautinių Camino Lituano piligriminį-kultūrinį-turistinį Šv. Jokūbo kelią. Žemaitijos/Karaliaučiaus Šv. Jokūbo kelio maršrutas prasideda mūsų valstybės šiaurėje, prie Lietuvos-Latvijos sienos.

Ištroškusiems istorijos keliautojams siūlome susipažinti su šios gyvenvietės istorija.

BŪTINGĖ -Vakarų Lietuvos šiauriausias pajūrio kaimelis. Gyvenvietė, esanti prie sienos su Latvija, priklausanti Palangos miesto savivaldybei (pačioje Palangos šiaurėje). Išsidėsčiusi į šiaurę nuo Šventosios. Iš 99 kilometrų Lietuvos turimo Baltijos pajūrio didesnioji dalis yra Kuršių nerijoje, kuri savo ruožtu tvirtai ir aiškiai atskirta nuo likusios Lietuvos dalies. Žemyninė Lietuva prie jūros prieina siauru, viso labo keturiasdešimties kilometrų ruožu tarp Būtingės ir Melnragės. Tai įdomus kraštas, dabar grynai lietuviškas, tačiau nuo viduramžių V-VI a. Lietuvos ir Latvijos pajūryje gyveno Kuršiai. IX amžiaus viduryje kuršiai ir jų žemės buvo aprašytos Rimberto kronikoje, švedų, norvegų ir net islandų sagose pradedami apdainuoti narsių vikingų žygiai per jūrą į rytų šalis, neaplenkiant pakelyje esančio Kuršo. Kuršių kariai irgi itin greitai perprato jūreivystės meną ir susibūrę į draugoves įsiveržė į Baltijos jūros erdvę, gal kiek užkabindami net Šiaurės jūros platybes. Kuršių vikingai darė tą patį ką ir skandinavai – rengė tolimas keliones jūromis, prekiavo ir plėšikavo priekrantėse. Tuomet gyventojai daugiausia vertėsi žvejyba, žemdirbyste ir gintaro apdirbimu.

Nuo XIIIa. pradžios priklasuė Livonijos ordinui. Būtingės vardas gyvenvietei suteiktas nuo jos įkūrėjų Kuršo dvarininkų Bodendieck pavardės. Būtingės Dvaras Budendieckhof įkurtas 1507m. yra dešiniajame Šventosios upės krante netoli vieškelio priešais Evangelikų liuteronų bažnyčią, menančią įdomią istoriją. Netoliese buvo kaimas – dvylikos Budendiko dvaro lažininkų ūkiai. Vokietijos miesto Bodenteich istorijos mylėtojai mano, jog vietovei vardą davė į Livoniją nuklydęs jų valdovo giminės Von Bodendieck riteris. 1507m. XVIa. pr. Pirmosios rašytinės žinios pasiekė apie greta Šventosios besikuriantį Būtingės kaimą.

1507 metais Livonijos ordino magistras Valteris Von Plentenberg privilegija patvirtino Bodendieck teisę į žemės sklypą šalia Elijos. Tiksli šio objekto buvimo vieta nežinoma, bet 1638 metais Bodendieck giminės tęsėjas Cristoph buvo pasistatęs dvarą Budendieckhof. Po 1655 – 1656 metų Respublikos karo su Švedija ir 1658 – 1659 metų maro epidemijos Būtingės dvaras tapo valstybiniu, suklestėjo, o pati gyvenvietė nustelbė net Šventąją. Jį pakaitomis valdė Rucavos dvaro valdytojai ir privatūs nuomininkai. XIX amžiuje Būtingė apylinkėje pradėjo dominuoti kaip naujas traukos centras. 1824 metais priešais dvaro trobesius už vieškelio buvo baigta statyti ir pašventinta iš Elijos atkelta Evangelikų liuteronų bažnyčia, beje viena seniausių Lietuvoje. XIX amžiaus antroje pusėje kiek į šiaurę nuo bažnyčios buvo pastatyta pasienio sargybos būstinė, vadinamasis kordonas, kuriame vėliau leido atidaryti Būtingės pradžios mokyklą. Ant Šventosios upės kranto buvo pastatyta Būtingės parapijinė karčema, kiek toliau vėjinis malūnas.

Dabar Būtingės dvare yra įsikūręs restoranas „Birutės uostas“. Lietuvai Šventosios - Palangos – Būtingės pajūrio ruožas atiteko tik 1921 m. vykstant teritorijos mainams su Latvija iki 1940m. Ir 1993m. vėl atkurta Lietuvos-Latvijos sienos atkūrimo sutartis. Tai visiškai kuršiškas ir vokiškas kraštas.

Susitikime prie Baltijos

Camping

FOR ALL NATURE LOVERS

Sea Paradise Farm & Camping

Tourists looking for pop entertainment and parties until the morning usually choose the city area of ​​Palanga resort. The main resort of Lithuania is expanding rapidly, so there are alternative places for nature lovers who want to escape from the hustle of the city and enjoy other tourism, as well as ecological entertainment. We want that travelers could see a completely different face of the city. Visiting "must-see" objects is becoming unfashionable, tourists want to get to know the area through experiences and people's lifestyles. Slow Tourism offers just that. Slow tourism is foremost a state of mind, a philosophy of life. A slow traveler has a specific lifestyle when traveling. This sets him or her apart from the regular tourist.

Speed ​​destroys the connection between man and nature, and slower travel allows that connection to be maintained.

Sea Paradise campsite is located in Būtingė, adress:  Būtingės str. 18A, Palanga. In the old Curonian village, in a strategically very convenient place - only 15 km from the center of Palanga, 9 km from Palanga International Airport, 3 km to the Latvian border and only 2.5 km to the Baltic Sea. At a distance of 1.5 km from the campsite, the river Šventoji flows and still flows in the same valleys, remains as whimsical and mysterious as in ancient times and still sacred to some. The location of the campsite is very favorable for travelers, as it is only 55 km to Klaipeda Central Terminal (international ferry) and 59 km to Liepaja Port (Latvian international ferry).

For lovers of campers, caravans and tents, we offer recreation surrounded by nature, leisure with water entertainment, culture and history. Travel around natural, little-touched nature. Hiking, tours and other eco-sports can be booked at the SEA PARADISE SURF SPORTS CENTER, which is accredited by the VDWS International Association of Water Sports Instructors and Schools. Here you can buy gift vouchers and order the active, qualified and ecological entertainment we offer all year round: skateboarding, longboarding lessons, children's day camps. In summer you can try surfing lessons, paddle tours, kayaking, wing surfer with skateboard, wing surfer in the water, skating, bodyboarding and many other eco-adventures in nature.

Those who want to touch the Way of Camino de Santiago have a great opportunity to do it in Lithuania and it is not necessary to hit the edge of the world at all - sometimes good things are right around the place.Therefore, it is time to start one of the four international Camino Lituano pilgrimage-cultural-tourist St. Jacob's way. Samogitian / Karaliaučius route of St.Jacob's begins in the north of our country, at the Lithuanian-Latvian border.

For history lovers we offering to get acquainted with the history of the village.

BŪTINGĖ is the northernmost seaside village in western Lithuania. Of the 99 kilometers of Lithuania's Baltic coast, most of it is on the Curonian Spit, which in turn is firmly and clearly separated from the rest of Lithuania. Mainland Lithuania has access to the sea in a narrow, forty-kilometer section between Būtingė and Melnragė. It is an interesting region, now purely Lithuanian, but from the Middle Ages V-VI centuries Curonians lived on the Lithuanian and Latvian coasts. In the middle of the ninth century, the Curonians and their lands were described in the chronicle of Rimbert, and the Swedish-Norwegian and even Icelandic sagas began to sing the brave Viking expeditions by sea to the eastern countries, without bypassing the Curonian Spit. The Curonian soldiers also quickly understood the art of navigation and, gathered in friendships, invaded the Baltic Sea area, perhaps even hooking up the expanses of the North Sea. The Curonian Vikings did the same thing as the Scandinavians - they organized long sea trips, traded and looted on the coast. From the begining of XIII century belonged to the Livonian Ordin. The name of Būtingė was given to the settlement from the surname of its founders, the Curonian landowners Bodendieck. Būtingė Manor Budendieckhof was founded in 1507 and is on the right bank of the Holy River near the road in front of the Evangelical Lutheran Church, reminiscent of an interesting history and one of the oldest in Lithuania. Nearby was a village - twelve farms of Budendik manor. Lovers of the history of the German city of Bodenteich believe that the name of the place was given by a knight of their ruler's family Von Bodendieck. 1507m. XVIa. pr. The first written knowledge reached about the village of Būtingė, which was being established near Šventoji.

Kodėl verta rinktis ?

PRIVALUMAI

Baltijos jūra

Baltic sea

Šventosios upė

Šventoji river

Vandens pramogos

Water activities

Poilsis gamtoje

Relaxation in nature

Žemaičių Alka

Samogitian Alka

Pažintinis takas dideliems ir mažiems

Educational trail

Būtingės Evangelikų Liuteronų bažnyčia

Būtingė Evangelical Lutheran Church

Kuršiai gyveno Lietuvos ir Latvijos pakrantėse

Curonians lived on the Lithuanian and Latvian coasts

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED Interneto svetainių kūrimas Hostpartner.lt